Bedenktijd

Bedenktijd.

Als de klant een artikel of workshop heeft aangeschaft. Heeft de klant een bedenktijd van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken dit modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

__________________________________________________________________________________

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan ‘Atelier Hupsakee’ Stationsweg 29, 3771 VC, Barneveld.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

__________________________________________________________________________________

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

  1. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. of die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
  6. voor audio- en video-opnamen, online cursussen en workshops en computersoftware.
  7. voor logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Terugzenden van goederen.

Onbeschadigde artikelen kun je onder bepaalde voorwaarden retourneren: je kan een artikel retour sturen binnen 14 dagen na ontvangst. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Het artikel dient vooraf bij Atelier Hupsakee retour gemeld te worden met het formulier herroeping of per e-mail info@atelierhupsakee.nl. Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. De (kopie) factuur dient meegestuurd te worden met het pakket.

Retourzendingen zijn voor de kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Atelier Hupsakee niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Retourprocedure

Indien aan de hierboven gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan je het artikel als volgt retourneren:

Stap 1: Meld het artikel retour bij Atelier Hupsakee, o.v.v. het factuurnummer, het artikel dat je wil retourneren en eventueel de reden van retournering.

Stap 2: Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van retourmelding. In deze e-mail staan ook verdere instructies voor retourneren.

Stap 3: Verpak het artikel samen met de pakbon / (kopie) factuur in een stevige verpakking en stuur het naar het adres van Atelier Hupsakee, Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD te Barneveld.

Retourzendingen zijn voor de kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Atelier Hupsakee niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Stap 4: Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst van je retour en bericht over de terugbetaling. Houd rekening met een verwerkingstermijn van ongeveer 5 werkdagen.